Välkommen till ändtarmscancer.se. Här besvarar vi de vanligaste funderingarna kring ändtarmscancer och andra relaterade cancerformer som tunn - och tjocktarmscancer.

Ändtarmscancer

Ändtarmscancer är den tredje största cancerformen i Sverige. Det är främst personer över 70 år som får cancer i ändtarmen, och ju yngre man är desto mindre risk har man att utveckla cancern. Men det händer ibland att även yngre personer blir sjuka.

Den medicinska termen för ändtarmscancer är kolorektal cancer. Ändtarmscancerns medicinska term är densamma som för tjocktarmscancer, då kolon betyder tjocktarm och rektum betyder ändtarm. Ändtarmscancer är vanligare bland män jämfört med kvinnor, medan tjocktarmscancer är vanligare hos kvinnor.

De tecken som visar på cancer i ändtarmen eller tjocktarmscancer är många gånger diffusa. Man vet inte heller helt säkert vad som ger upphov till cancer i tjock- eller ändtarmen. Man vet dock att det är större risk att man får ändtarmscancer om ändtarmscancer löper i släkten. Om man dessutom har vissa tarmsjukdomar redan så kan det också öka risken för att man får cancer i ändtarmen. Det kan då vara bra om man undersöker sig regelbundet för ändtarmscancer.


ändtarmscancer

Dödlighet vid ändtarmscancer

Ändtarmscancer är mycket vanligt och över 50% av de som får ändtarmscancer blir botade. Dödligheten vid ändtarmscancer är med andra ord inte särskilt hög. Varje år får ca 5500-6000 personer diagnosen cancer i tjocktarmen eller i ändtarmen i Sverige. Vid misstanke om ändtarmscancer bör man kontakta vårdcentral eller dylikt, eller om några som helst symtom för ändtarmscancer dyker upp. Ju fortare man upptäcker cancer i ändtarmen, desto större är chansen för att den ska gå att bota.

Om man har fått polyper (sår eller en utväxt) i tjock- eller ändtarmen så bör de tas bort omedelbart även om de är godartade, eftersom de med tiden kan utvecklas till en tumör i tarmen. För att undvika cancer i tjock- och ändtarmen opereras i vissa fall tjocktarmen och ändtarmen eller delar av dom bort. Dessa fall är om man tillhör riskgrupperna för ändtarmscancer, om man har förstadier till eller symtom på ändtarmscancer eller om man behöver förebygga mot cancer i tjock- eller ändtarmen av någon särskild anledning.


Ändtarmscancer - symtom och diagnos

Symtomen vid ändtarmscancer är många gånger otydliga, och de vanligaste symtomen på cancer i tjock- eller ändtarmen är samma som för vissa andra sjukdomar. Det symtom som är vanligast vid ändtarmscancer är ändrade toalettvanor. Det kan vara svårt att själv veta om man har tjocktarms- eller ändtarmscancer och man bör vid misstanke eller symtom omedelbart söka upp en läkare som kan fastställa en diagnos. Att få diagnosen kolorektal cancer kan vara svårt, men ju tidigare det upptäcks desto bättre och större chans har man att bli botad. Läs mer i avsnittet "ändtarmscancer - symtom".


Ändtarmscancer - vård och behandling

Den vanligaste behandlingen av ändtarmscancer är operation och cellgifter. Oftast syr man då ihop ändtarmen med tjocktarmen efter att man opererat bort tumören i tjocktarmen eller ändtarmen. Innan operationen för att ta bort cancer i ändtarmen får man vanligtvis ett cellhämmande läkemedel, så kallat cytostatika, då det är svårt för en kirurg att få bort alla cancerceller vid ändtarmscancer. Cellgifterna minskar utsträckningen av tumören i ändtarmen och skadar cellerna. Ibland ges cellgifterna både före och efter operationen vid cancer i ändtarmen. Innan man bestämmer detta görs en individuell bedömning av tumören i tjock- eller ändtarmen och dess stadie och utsträckning. Läs vidare på "ändtarmscancer - behandling".


Ändtarmscancer - prognos

Prognosen för ändtarmscancer varierar från fall till fall och beror på flera olika faktorer. De faktorer som spelar in mest för att kunna ställa en prognos är cancerns utbredning, lokalisation och patientens ålder. Om man upptäcker tjock- eller ändtarmscancer i ett tidigt skede, då cancern inte ens hunnit sprida sig och bara syns mikroskopiskt, så kan man säga att prognosen för ändtarmscancern är normal och att patienten troligen kommer leva lika länge som om han/hon inte hade haft sjukdomen. Om cancern i tjock- eller ändtarmen däremot spridit sig till t.ex. levern eller lungorna, då är det inte säkert att det går att bota cancern. Det finns sätt att bromsa sjukdomen, men det går inte att bota den helt.

I genomsnitt är överlevnaden vid cancer i ändtarmen 50%, men om man upptäcker symtomen i ett tidigt stadie och snabbt kan ställa diagnosen ändtarmscancer så ser prognosen betydligt bättre ut.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.