När man har fått diagnosen ändtarmscancer gäller det att få en behandling så snabbt som möjligt. Anledningen är att de som behandlas tidigt har en större chans att överleva.

Ändtarmscancer - behandling

Som behandling av ändtarmscancer är det vanligast att man opererar bort tumören i tarmen och sedan syr ihop tjocktarmen med ändtarmen. Ibland kan man även få en behandling med antibiotika och/eller cytostatika, som är ett cellhämmande medel, eftersom att det kan vara svårt för läkaren att få bort alla cancerceller bara genom att operera bort tumören. Man kan få cytostatika både före och efter operation, och i en del fall behövs även en behandling med strålbehandling före operationen av ändtarmscancer.

Det händer även ibland att man, för att undvika fortsatt spridning av cancercellerna i tumören efter operationen, tar bort den del av ändtarmen som tumören sitter på samt en bit extra för att vara på den säkra sidan. Det är mer ovanligt att man som ändtarmscancerpatient med jämna mellanrum får strålbehandling. Oftast beror behandlingen på hur utbredd den ändtarmscancer man har är, hur den växer och framför allt vart den finns. Man får även medicin mot blodproppar före behandling av ändtarmscancer då stora operationer ökar risken för blodproppar.


ändtarmscancer behandling operation

Behandling vid ändtarmscancer nära ändtarmsöppningen

Vid ändtarmscancer kan ibland tumören sitta relativt långt ner i ändtarmen, och då måste man ta bort slutmuskeln och man gör då även en stomioperation. På kvinnor kan ändtarmscancern ibland växa fram mot slidan och i dessa fall är det ibland nödvändigt att genom behandling och operation ta bort både ändtarmen och den bakre delen av slidan. Risken för återfall sänks betydligt om cancern sitter lokalt i tarmens slemhinna och vid operation tas bort. Vid behandling tas också ofta extra vävnad bort för att inte ändtarmscancern ska återkomma.

Ibland går det inte att sy ihop tjocktarmen med det som finns kvar av ändtarmen beroende på hur långt bort tumören satt från ändtarmsöppningen. Man kan då få svårigheter att gå på toaletten som vanligt och då behövs en tillfällig stomi. En stomi innebär att en bit av tarmen blir utlagd snett nedanför naveln, genom en öppning, och en platta sätts fast runt tarmöppningen. Plattan i sin tur fästs vid en stomipåse där avföringen samlas upp. Man brukar behöva stomin i tre till sex månader tills en ytterligare behandling sätts in som gör det möjligt att gå på toaletten som vanligt igen. Stomi är dock inte något som de flesta med ändtarmscancer behöver efter behandling.


Ändtarmscancer - Viktigt med en snabb behandling

Behandlingen bör påbörjas så snart som möjligt efter upptäckten av ändtarmscancer. Det brukar dock ta ett par veckor innan man är klar med alla undersökningar och kan påbörja operation och behandling. Då kan det ibland vara bra att sjukskriva sig i väntan på behandling.

Det är viktigt att kroppen är i bra kondition inför operation av ändtarmscancer. Man bör inte gå ner i vikt före behandlingen, men gärna äta ordentligt och nyttigt och vila mycket. Eventuell medicinering mot andra sjukdomar eller behandling kan ibland behöva ändras. Precis före operationen brukar man också rensa tarmen med lavemang.

Efter en behandling av ändtarmscancer är det viktigt att man lever så hälsosamt man kan, försöker leva så normalt som möjligt och försöker aktivera sig så gott man kan trots att man är sjuk. En god psykisk hälsa underlättar för återhämtningen vid ändtarmscancer och den stärker livskvaliteten.


Att förebygga ändtarmscancer är den bästa behandlingen

Trots att orsakerna till ändtarmscancer inte är helt kända finns det sätt som sägs förebygga cancer i ändtarmen. Exempel på detta är att man bör äta mycket grönsaker och frukt, gärna flera gånger per dag. Daglig motion och en bra kost med mycket fiberrik mat är också bra sätt att förebygga ändtarmscancer och även många andra sjukdomar. Det finns också en del antiinflammatoriska läkemedel som har visat sig kunna förebygga ändtarmscancer till viss del, om man dagligen tar dem i en låg dos. Ett sådant medel är acetylsalicylsyra. Men läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra ska bara tas efter samråd med läkare, i förebyggande syfte.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.