De tidiga symtom som uppkommer vid ändtarmscancer kan ibland vara väldigt vaga. Det är därför väldigt viktigt att vara uppmärksam, för att snabbt kunna få en bra behandling.

Ändtarmscancer - symtom

Det finns många olika symtom på ändtarmscancer. Det första symtomet man brukar märka av vid cancer i tjock- och ändtarmscancer är att man ändrar sina toalettvanor. T.ex. att man måste gå på toaletten fler eller färre gånger än vanligt. Ett annat symtom vid cancer i ändtarmen som många upplever är att det är svårt att tömma tarmen och det kan kännas som att man aldrig kan tömma den helt. Man kan också få symtom som diarréer eller förstoppning som inte går över.

En del upptäcker även blod i sin avföring som ett av några tydliga symtom på ändtarmscancer. Avföringen kan även innehålla slem. I vissa fall sitter tumören i början av tjocktarmen, ibland nära blindtarmen, och då hinner blodet bli så blandat med avföringen att man inte kan upptäcka blodet i avföringen. Blödningen kan då bli långvarig och orsaka anemi och järnbrist hos personen med ändtarmscancer och han/hon bör då genast uppsöka vård då en oförklarlig järnbrist hos en äldre människa oftast är ett symtom på tjocktarmsfel eller tjock-och ändtarmscancer.


ändtarmscancer symtom

Ändtarmscancer - Andra symtom

Fler, men mindre tydliga, symtom på ändtarmscancer kan vara viktminskning, trötthet och blodbrist. Det finns även de som upplever en akut, stark smärta i magen när de har en tumör i tarmen.

Dessa symtom behöver inte nödvändigtvis innebära tjock- eller ändtarmscancer. Fler orsaker till dessa symtom kan vara hemorrojder, fickbildningar i tarmen eller en inflammation i tarmen som vid ulcerös kolit och crohns sjukdom. Det är alltid viktigt att uppsöka läkarvård vid symtom för eller misstanke om ändtarmscancer då det är viktigt att det upptäcks i tid. Ju tidigare en läkare kan ställa en diagnos om ändtarmscancer, desto större är chansen att det går att operera bort tumören i tarmen och bota patienten.

Om man redan har vissa andra sjukdomar kan det innebära en större risk för att få cancer i tjock- eller ändtarmen. Även den ärftliga faktorn kan spela in, och det är då mycket viktigt att låta undersöka sig regelbundet och vara uppmärksam mot symtom som tyder på ändtarmscancer. Det är för övrigt oklart vad som är orsaken till denna typen av cancer.


Ändtarmscancer - symtom och diagnos

För att kunna ställa en diagnos brukar läkaren, vid misstanke om änd- eller tjocktarmscancer, göra en kroppsundersökning då han/hon känner på magen, ljumskarna, i ändtarmen och på lymfkörtlarna. Om tumören sitter nära ändtarmsöppningen kan läkaren, bara genom att känna med ett finger, upptäcka tumören i ändtarmen med en gång och till och med ta reda på vart den sitter och ungefär hur stor den är. Man brukar även ta ett blod- och avföringsprov vid undersökning av cancer i ändtarmen.

I den fortsatta undersökningen finns det två olika metoder för att kunna fastställa diagnosen ändtarmscancer. En tittkikarundersökning eller röntgen. Man kan även upptäcka och undersöka små förändringar i tjock- eller ändtarmen med magnetkamera eller datortomografi.


Ändtarmscancer - viktigt att tänka på gällande symtom

Det kan vara svårt att inse och erkänna för sig själv att dessa symtom kan vara tecken på cancer då många människor resonerar som så att cancer är något som aldrig kommer drabba just honom/henne. Men man måste komma ihåg att ändtarmscancer kan drabba vem som helst utan någon specifik anledning och det är oerhört viktigt att man regelbundet testar sig, för att vara på den säkra sidan. Vill du veta hur ändtarmscancer behandlas klickar du på "ändtarmscancer - behandling".


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.