Tjocktarmscancer är en cancerform man inte hör talas om så ofta. Ändå är det en vanlig orsak till cancer i Sverige. Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande sjukdomen.

Tjocktarmscancer

Tjocktarmscancer är en av de typer av cancer som är vanligast. Mellan 3500 till 4000 personer i Sverige drabbas av tjocktarmscancer varje år. Bland personer under trettio år är det ovanligt med cancer i tjocktarmen. Tjocktarmscancer drabbar istället främst äldre män och kvinnor över 70 år. Tjocktarmscancer är något mer vanlig hos kvinnor jämfört med män.

Ju tidigare man upptäcker cancer i tjocktarmen, desto bättre. Förutsättningarna för att botad är betydligt högre om man uppmärksammar sina symtom och hittar cancern i tid. Dödligheten vid tjocktarmscancer är olika hög beroende på hur långt cancern är gången, i fall där cancer i tjocktarmen upptäckts i ett tidigt stadium har ca 70-80% botats. Genomsnittet på dödligheten för tjocktarmscancer ligger på strax under 50%.


tjocktarmscancer

Tjocktarmscancer - symtom

De symtom som kan uppstå vid tjocktarmscancer är relativt lika de som uppstår vid ändtarmscancer, med endast några få skillnader. Tjocktarmscancer brukar visa sig genom blod i avföringen, ändrade toalettvanor (diarré, täta trängningar eller förstoppning), och även smärta i magen, ibland i form av knipsmärtor. Fler symtom vid cancer i tjocktarmen är slembildning, viktminskning, blodbrist, trötthet och en känsla av uppkördhet. Blodbristen kan medföra andra besvär som andfåddhet, yrsel, huvudvärk, öronsus och hjärtklappning.

Trots att man har flera eller alla dessa symtom så innebär det inte alltid att man har en tumör i tjocktarmen. Andra sjukdomar med liknande symtom som för tjocktarmscancer är bl.a. hemorrojder, inflammation och sårbildning eller fickbildningar i tarmen. Symtomen vid ändtarmscancer kan vara otydliga och det gäller att vara uppmärksam. Man bör alltid uppsöka läkare vid misstanke om, eller när man upplever symtom på tjocktarmscancer.


Tjocktarmscancer - prognos och ärftlighet

Det finns flera faktorer som spelar in då man ställer en prognos för cancer i tjocktarmen. De första man tittar på när man ska ställa prognosen är lokaliseringen och utbredningen av tumören i tarmen och patientens ålder. Man kan säga att prognosen för tjocktarmscancern är "normal", då den har upptäckts i ett tidigt skede och tumören i tarmen inte är särskilt utbredd. Patienten kommer då sannolikt leva ett lika långt liv som om hon/han aldrig hade fått tjocktarmscancer.

Tjocktarmscancer kan vara ärftlig och om man har släktingar som drabbats av cancer i tjocktarmen bör man regelbundet undersöka sig för tjocktarmscancer.


Metastaser vid tjocktarmscancer till levern

Metastaser, även kallade dottertumörer, är den del av tjocktarmscancern som spridit sig från sin modertumör till andra delar av kroppen. Om man hittar metastaser i levern kan man i en del fall operera bort den del av levern där metastaserna har placerat sig. Om man lyckas, kan det innebära bot mot cancern i tjocktarmen för gott.

Om patienten får cytostatika både före och efter operation av tjocktarmscancer kan det ibland medföra att metastaserna i levern krymper så att man senare kan operera bort dem.


Tjocktarmscancer - behandling och vård

Det finns bara ett sätt att helt och hållet bota tjocktarmscancer, och det är genom att operera bort tumören i tjocktarmen. Många gånger kombinerar man operation med strålbehandling före operationen och cytostatika ges även både före och efter operation för att vara säker på att all cancer i tjocktarmen är borta, och för att minska risken för återfall. Man kan minska risken för tjocktarmscancer genom att hela sitt liv äta nyttigt, mycket frukt, grönsaker och fibrer, och motionera ordentligt. Ett hälsosamt liv gynnar kroppen på många fler sätt än bara utvändigt.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.