Tunntarmscancer märks ofta genom diarréer, värmekänsla i kroppen vid stress, av alkohol och stark mat. Även då cancern är relativt ovanlig ökar risken vid vissa åkommor.

Tunntarmscancer

Tunntarmscancer är en ovanlig typ av cancer. Cancer i tunntarmen drabbar i nästan alla fall endast äldre människor och är praktiskt taget obefintlig bland människor under 40 år. Sjukdomen är lika vanlig bland män som bland kvinnor och kan i de flesta fall botas.

Om man har drabbats av crohns sjukdom kan det öka risken för tunntarmscancer, men risken för cancer i tunntarmen är fortfarande mycket liten och riskökningen uppkommer inte förrän man haft crohns sjukdom i många år. Förutom crohns sjukdom kan också ulcerös kolit ha en effekt som främjar tunntarmscancer.

Prognosen för människor med tunntarmscancer är ofta god och många patienter behåller sin livskvalitet trots sjukdomen, och lever ett långt liv. Det kan ibland vara svårt att lokalisera tumörer i tunntarmen, men om man gör det och snabbt opererar bort cancern i tunntarmen brukar det se ljust ut för patienten.


tunntarmscancer

Symtom och diagnos vid tunntarmscancer

Tunntarmscancer symtom kan vara diffusa och svåra att koppla till just cancer i tunntarmen. Några exempel på symtom på tunntarmscancer som vanligtvis dyker upp efter att man har levt en tid med cancern är diarréer och ökad värme i kroppen, som medför rodnad i ansiktet. Rodnaden kan främst dyka upp i samband med intag av alkohol, stark mat eller vid stress. Man kan även vid tunntarmscancer uppleva besvär liknande de som uppkommer vid astma och hjärtklaffsproblem. I en del fall kan även tarmen sluta fungera som vanligt och man kan börja blöda från tunntarmen. Även problem med illamående och uppkastningar kan uppstå, speciellt vid mat- och dryckintag då maten inte har möjlighet att passera genom tunntarmen.

Med hjälp av en konstrastundersökning av tunntarmen kan man ställa den eventuella diagnosen tunntarmscancer. Man kan även fastställa en diagnos genom andra undersökningar i form av ultraljud, endoskopiundersökning eller datortomografi samt om man lämnar urin- och blodprov.

Vid minsta misstanke om tunntarmscancer bör man omedelbart uppsöka läkare för att kunna få största möjliga chans till att bli botad. Många människor resonerar så som att cancer är något som drabbar många människor, men som aldrig skulle drabba en själv. Men trots endast svaga och diffusa symtom är det oerhört viktigt att man låter sig undersökas för att kunna vara säker på att man är frisk, eller om man mot förmodan skulle ha tunntarmscancer, behandla den innan den blir alltför farlig.


Tunntarmscancer (carcinoider, adenocarcionomer) - behandling

Det finns två olika sorters tunntarmscancer och operation är det vanligaste sättet att behandla båda typerna. De två olika tumörtyperna är carcinoider och adenocarcionomer. Carcinoider brukar lätt kunna bromsas med olika behandlingsmetoder efter operation eftersom de växer relativt långsamt och sällan är aggressiva cancertumörer. För att minska tumörcellerna efter operation av carcinoider kan man få interferon som dessutom stärker immunförsvaret. Man kan även vid denna form av tunntarmscancer få somatostatin som minskar symtomen då det är ett naturligt hormon i kroppen som bromsar utsöndring av andra hormoner i kroppen. Vid behandling av adenocarcionom efter operation får man vanligtvis cytostatika som minskar risken för återfall av cancern. Ibland får man dessutom strålbehandling.

Målet med operation och behandling av tunntarmscancer är att operera bort så mycket av cancern i tunntarmen som möjligt. Man blir då också ofta tvungen att även ta bort lymfkörtlar som är närliggande.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.